คนหางานอ่านด่วน ‘ไทยออยส์’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เงินเดือนขั้นต่ำ ๒๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

9 เมษายน 2019 | ข่าวเด่น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้าน โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป โดยโรงกลั่นน้ำมันอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจอื่นผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ธุรกิจการผลิตพาราไซลีน และธุรกิจขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ทั้งนี้ ไทยออยล์ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ ในปี 2562 ไทยออยล์ สร้างโรงกลั่นน้ำมันใหม่ 120,000 ล้านบาท เปิดรับสมัครพนักงาน 230 อัตรา รับวุฒิ ปวส./ป.ตรี รายละเอียดดังนี้

Loading...

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 230 อัตรา ค่าตอบแทน 35,000 บาท ป.ตรี 45,000 บาท โบนัส 7 เท่า

Loading...

วุฒิการศึกษา ปวส สาขา เทคนิคโลหะการเชื่อม , โลหะอุตสาหกรรม , โลหะการเชื่อม

ลักษณะงาน หากสนใจที่จะก้าวหน้าไปพร้อมกับเราเครือไทยออยล์ โปรดกรอกใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว (Resume) สำเนาใบสำเร็จการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Loading...

Tel: 038-359-000, 038-359-400 Ext. 6277-78 Fax.038359108

Loading...error: Alert: Content is protected !!