เปิดสเปคบ้านประชารัฐ ราคาเริ่มต้น 350,000 บาท สามกลุ่มนี้มีสิทธิก่อนเพื่อน

17 กันยายน 2018 | ข่าวเด่น

นับว่าเป็นข่าวดีของผู้มีรายได้น้อย หลังจากเมื่อช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา มีกระแสข่าวเกี่ยวกับโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิทธิแก่ผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยในราคาที่ไม่แพงมากนัก อีกทั้งยังผ่อนชำระต่อเดือนในราคาที่ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังส่งไว้ โดยความคืบหน้าล่าสุดได้มีการเปิดเผยถึงรายละเอียด และคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้ว

โดยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ล่าสุดได้มีการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนในโครงการนี้ เพื่อก่อสร้างและบริหารโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ราชพัสดุ ได้แก่จังหวัด ชลบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , อุดรธานี , เชียงใหม่ , ขอนแก่น และเชียงราย ส่วนจังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์ส่งเงื่อนไขการประมูลให้จังหวัดดำเนินการเปิดประมูล

สำหรับคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยทั้งนี้กรมธนารักษ์จะเป็นผู้พิจารณาสิทธิ โดยจะพิจารณาให้กลุ่มเป้าหมายแรกก่อน แล้วจึงจะพิจารณากลุ่ม 2 และ 3 ตามลำดับ ได้แก่

Loading...

กลุ่มแรก จะต้องเป็นประชาชนผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่มสอง เป็นประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน
กลุ่มสาม ประชาชนทั่วไป

ส่วนบ้านในโครงการทั้ง 8 พื้นที่จะมีรูปแบบการก่อสร้าง 3 รูปแบบคือ 1.บ้านแฝด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 2.บ้านแถว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร และ 3.อาคารชุดพักอาศัย พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร โดยมีราคาอยู่ระดับที่ 350,000 – 700,000 บาท/หน่วย

นายพชร กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการบ้านคนไทยประชารัฐนั้น จะมีจำนวนที่อยู่อาศัยรวมกันประมาณ 2,700 ยูนิต อัตราค่าเช่าผ่อนชำระไม่เกิน 4,500 บาท/เดือน โดยขั้นตอนการคัดเลือกสิทธิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และกรมธนารักษ์ จะร่วมกันพิจารณา โดยจะเน้นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่อาจผ่านเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนำเงินไปฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารในอัตราผ่อนชำระค่าเช่าประมาณ 9 เดือน หรือตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด เพื่อแสดงถึงความสามารถในการผ่อนชำระ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน จะเข้ามาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 ในอัตรา 2.75% ต่อปี หลังจากนั้น ถ้าเป็นกรณีรายย่อย คิดอัตรา MRR -0.75% ต่อปี หรือถ้ากรณีสวัสดิการหักเงินเดือน จะคิดอัตรา MRR -1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และผ่อนปรนการกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อเดือน (DSR) หรืออัตราส่วนภาระผ่อนชำระหนี้รวมต่อรายได้สุทธิรวม (DTI) ตามที่ธนาคารกำหนด

Loading...

Loading...error: Alert: Content is protected !!